mm88

mm88

ดูหนัง The Outpost (2020) - ฝ่ายุทธภูมิล้อมตาย | พากย์ไทย

ดูหนัง The Outpost (2020) – ฝ่ายุทธภูมิล้อมตาย | พากย์ไทย เต็มเรื่อง

ดูหนัง The Outpost (2020) – ฝ่ายุทธภูมิล้อมตาย | พากย์ไทย เต็มเรื่อง เรื่องย่อ 54 คน กับอาวุธที่มีจำกัด ปะทะ 400 คน ซึ่งอาวุธครบมือ แต่เป้าหมายของภารกิจนี้มีเพียงอย่างเดียวคือ “ต้องรอด!”

mm88